ศุภร สาครินทร์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม

พญ.ศุภร สาครินทร์

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง
อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
• 2549: แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2), คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

แพทย์ประจำบ้าน
• 2555: สาขาอายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย

ARTICLES

เบาหวานและโควิด-19
(Coronavirus disease : COVID-19) EP1

ในปีค.ศ. 2020 ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคโควิด-19 จำนวนหลายล้านคน ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มักสูงอายุ หรือโรคประจำตัวร่วม เช่น เบาหวานโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงโรคมะเร็ง

ทำความรู้จัก
เบาหวานชนิดที่ 2 EP2

สาเหตุหลักที่เกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน (insulin resistance) โดยปกติแล้วเมื่อเรารับประทานอาหารตับอ่อนก็จะผลิตอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลที่ได้จากการย่อยอาหาร เข้าไปยังเซลล์

DOCTOR STORY

APPOINTMENT